Sprzedaż nieruchomości

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Gabrielin gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 453/11 ujawniona w KW nr BY1N/00019900/4, powierzchnia działki 0,7650 ha.
R IIIb ha 0,4312
N ha 0,3338

Opis nieruchomości :

Działka posiada kształt nieregularny. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością samosiewną oraz krzewami. Po środku znajduje się nieużytek, teren po wyschniętym stawie. Działka nie jest użytkowana rolniczo. 43% powierzchni stanowi teren oznaczony w ewidencji symbolem N.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nakło nad Notecią zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/559/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 roku. Działka znajduje się na obszarze: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług.

W celach sprzedażowych prosimy o kontakt z :

Michał Kołodziejczyk
Sprzedaż Nieruchomości:
mkolodziejczyk@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 517 495 632

Tomasz Szafraniec
Zarządca nieruchomości-koordynator
tszafraniec@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 885 852 552