Bieżąca działalność Fundacji

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI…

KONKURS

z okazji 160. rocznicy urodzin

ANIELI hrabiny POTULICKIEJ

Nasza szkoła znajduje się w Potulicach niedaleko Bydgoszczy. Można zadać sobie pytanie, jak to się stało, że myśl Anieli hrabiny Potulickiej pobiegła tak daleko, aż na Lubelszczyznę, by wspomóc powstający tam Katolicki Uniwersytet Lubelski w nowo odradzającej się Polsce tak hojnie, by oddać niemal wszystko?

Zapewne był to impuls jej serca, ale i głębia ducha, dowód świetnego rozeznania w ogólnej sytuacji kraju. Śmiała decyzja, by ta urodzona w wielkim Londynie kobieta, dostrzegła  trwałą wartość  edukacji młodzieży i to właśnie pod opieką Kościoła katolickiego, z którym sama była mocno związana, stawia ją w szeregu wielkich postaci ówczesnej Polski.

My, dziś jesteśmy zobowiązani do pamięci o tej największej bodaj z rodu potuliczan. 8 kwietnia tego roku upłynęła 160. rocznica jej urodzin.

Przypomnijmy – Aniela hrabina Potulicka urodziła się w Londynie 8.04.1861 r., wkrótce potem zamieszkała tutaj, gdzie mimo straty ukochanej mamy, wzrastała pod serdeczną opieką ojca Kazimierza Wojciecha Potulickiego. Staranną edukację domową uzupełniała podczas miesięcy spędzanych zimą w Krakowie. Gdy później jako młoda dziewczyna musiała po śmierci ojca  sprostać wielkim wyzwaniom poświęciła się m.in. działalności dobroczynnej i edukacyjnej.

Postanowilismy uczcić rocznicę urodzin tej niezwykłej postaci, podejmując tematykę  życia i dzieła Anieli hrabiny Potulickiej podczas lekcji oraz organizując konkursy nawiązujące do biografii hrabiny oraz jej dokonań. Pierwsze trzy konkursowe części (na przełomie listopada i grudnia) objęły prace plastyczne, literackie oraz przekrojowe – prezentacje historii jej życia. Otrzymaliśmy 15 prac literackich, w tym niestety żadnej z naszej szkoły, 14 prac plastycznych oraz 4 prezentacje multimedialne.  W tym miejscu dziękujemy uczniom naszej szkoły – Blance Ksobiak oraz Julce Kupińskiej z klasy pierwszej, a także Markusowi Kałużnemu  z klasy szóstej, którzy okazali swe zainteresowanie, biorąc udział w konkursach. Prace konkursowe zostały ocenione przez nauczycieli trzech zaangażowanych szkół – SP w Wojnowie, SP nr 2 w Nakle n. Not. oraz naszej szkoły. Trzeba przyznać, że nie było łatwo wyłonić zwycięzców, mając do dyspozycji po 3 nagrody w każdej kategorii. Nagrody w postaci bonów upominkowych do EMPiK-u, a także dla wszystkich uczestników symboliczne nagrody pocieszenia wraz z wartościowymi książkami i kalendarzami – ufundowała FUNDACJA POTULICKA.  W tym miejscu bardzo dziękujemy za te cenne i wspaniałomyślne upominki.

W bezpośredniej bliskości 160. urodzin przeprowadziliśmy  też konkurs wiedzy o życiu i dziele Anieli hr. Potulickiej, opierając się na przygotowanym przez nas skrypcie zawierającym najważniejsze informacje dotyczące hrabiny. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić uczestników konkursu do pogłębienia wiedzy o Anieli hrabinie Potulickiej.

Dnia 16 kwietnia 2021 r.  27 uczniów  napisało test online na platformie testportal.pl. Tutaj również z niemałym trudem wyłoniliśmy 3 zwycięzców.  Łącznie we wszystkich etapach konkursu zaangażowało się 42 uczestników.

Dziękujemy uczestnikom za udział, a laureatom wyrażamy szczere uznanie. Jesteśmy przekonani, że organizacja konkursu „Aniela hrabina Potulicka i jej dzieło” rozpowszechniła wiedzę o tej niezwykłej Polce, a także przyczyniła się do promocji Fundacji Potulickiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

LAUREACI

I EDYCJI KONKURSU

KATEGORIA LITERACKA:           I miejsce – Weronika Brodziak SP Wojnowo

                                                           II miejsce – Eliza Drzewiecka SP Wojnowo

                                                           III miejsce – Klaudiusz Sobczak SP nr 2 Nakło n. Not.

KATEGORIA PLASTYCZNA:        I miejsce – Maksymilian Sieradzki SP Wojnowo

                                                           II miejsce – Bianka Koralewska SP Wojnowo

                                                           III miejsce – Lena Badziągowska SP Wojnowo

KALENDARIUM ŻYCIA:               Dwa równorzędne wyróżnienia

                                                           Jakub Gonciarz SP Wojnowo
                                                           Markus Kałużny ZS-P Potulice

Wyróżniliśmy także symbolicznie dwie najmłodsze uczestniczki ze Szkoły w Potulicach

Blankę Ksobiak oraz Julię Kupińską .

KONKURS WIEDZY:                     I Klaudiusz Sobczak SP nr 2 Nakło n. Not.

                                                           II Adam Zieliński SP Wojnowo

                                                           III Jakub Jabłoński SP Wojnowo

Dziekujemy!

Organizatorzy Konkursu „Aniela hrabina Potulicka i jej dzieło”

ZS-P Potulice oraz SP Wojnowo

160. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej (8 IV 1861- 8 IV 2021)

W dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Prerektor KUL ds. misji i administracji odprawili Mszę św. w intencji Patronki.

Zaplanowano również Mszę św. z udziałem JM ks. Rektora KUL i przedstawicieli Fundacji Potulickiej w kościele parafialnym w Potulicach w dn. 18 kwietnia br.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Banner KUL

W związku z aktywną działalnością Fundacji Potulickiej na rzecz promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Potulicka pokryła pełne koszty związane z montażem i zakupem banneru na silosach należących do Spółki CGFP.