Bieżąca działalność Fundacji

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI…

10.06 Jubileusz 30-lecia odnowienia Fundacji Potulickiej

10 czerwca 2021 roku o godz. 14.00 z okazji 30-lecia odnowienia Fundacji Potulickiej oraz 160. rocznicy urodzin Anieli hr. Potulickiej będzie miała miejsce  uroczystość wręczenia Medali 100-lecia KUL  zasłużonym, wieloletnim pracownikom Fundacji  Potulickiej oraz Medalu Signum Universitatis dla Jacka Podlewskiego, dyrektora FP.  Kolejnym punktem wydarzenia  będzie sympozjum poświęcone osobie hrabiny  Potulickiej oraz  działalności Fundacji.

Ze względów ograniczeń epidemicznych całość  wydarzenia będzie transmitowana online.

Program uroczystości:

  • Otwarcie uroczystości
  • Słowo Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego
  • Odznaczenie wieloletnich pracowników FP Medalem 100-lecia – laudacja dr Andrzej Gładysz
  • Odznaczenie Prezesa CGFP Jacka Podlewskiego, dyrektora Fundacji Potulickiej, Medalem Signum Universitatis – laudacja dr hab. Adam Zadroga
  • Słowo przedstawiciela pracowników Fundacji/CGFP Jacka Podlewskiego

Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu Chóru KUL 

Sympozjum:

Prowadzenie dr hab. Adam Zadroga

  • dr Andrzej Gładysz – Aniela hrabina Potulicka – w służbie Deo et Patriae w duchu chrześcijańskiego humanizmu
  • dr hab. Mieczysław Ryba, prof KUL – Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rola fundatorów: Karola Jaroszyńskiego i Franciszka Skąpskiego
  • dr hab. Ewa Ziółek – Odnowienie Fundacji Potulickiej i badania nad jej historią

KONKURS

z okazji 160. rocznicy urodzin

ANIELI hrabiny POTULICKIEJ

Nasza szkoła znajduje się w Potulicach niedaleko Bydgoszczy. Można zadać sobie pytanie, jak to się stało, że myśl Anieli hrabiny Potulickiej pobiegła tak daleko, aż na Lubelszczyznę, by wspomóc powstający tam Katolicki Uniwersytet Lubelski w nowo odradzającej się Polsce tak hojnie, by oddać niemal wszystko?

Zapewne był to impuls jej serca, ale i głębia ducha, dowód świetnego rozeznania w ogólnej sytuacji kraju. Śmiała decyzja, by ta urodzona w wielkim Londynie kobieta, dostrzegła  trwałą wartość  edukacji młodzieży i to właśnie pod opieką Kościoła katolickiego, z którym sama była mocno związana, stawia ją w szeregu wielkich postaci ówczesnej Polski.

My, dziś jesteśmy zobowiązani do pamięci o tej największej bodaj z rodu potuliczan. 8 kwietnia tego roku upłynęła 160. rocznica jej urodzin.

Przypomnijmy – Aniela hrabina Potulicka urodziła się w Londynie 8.04.1861 r., wkrótce potem zamieszkała tutaj, gdzie mimo straty ukochanej mamy, wzrastała pod serdeczną opieką ojca Kazimierza Wojciecha Potulickiego. Staranną edukację domową uzupełniała podczas miesięcy spędzanych zimą w Krakowie. Gdy później jako młoda dziewczyna musiała po śmierci ojca  sprostać wielkim wyzwaniom poświęciła się m.in. działalności dobroczynnej i edukacyjnej.

Postanowilismy uczcić rocznicę urodzin tej niezwykłej postaci, podejmując tematykę  życia i dzieła Anieli hrabiny Potulickiej podczas lekcji oraz organizując konkursy nawiązujące do biografii hrabiny oraz jej dokonań. Pierwsze trzy konkursowe części (na przełomie listopada i grudnia) objęły prace plastyczne, literackie oraz przekrojowe – prezentacje historii jej życia. Otrzymaliśmy 15 prac literackich, w tym niestety żadnej z naszej szkoły, 14 prac plastycznych oraz 4 prezentacje multimedialne.  W tym miejscu dziękujemy uczniom naszej szkoły – Blance Ksobiak oraz Julce Kupińskiej z klasy pierwszej, a także Markusowi Kałużnemu  z klasy szóstej, którzy okazali swe zainteresowanie, biorąc udział w konkursach. Prace konkursowe zostały ocenione przez nauczycieli trzech zaangażowanych szkół – SP w Wojnowie, SP nr 2 w Nakle n. Not. oraz naszej szkoły. Trzeba przyznać, że nie było łatwo wyłonić zwycięzców, mając do dyspozycji po 3 nagrody w każdej kategorii. Nagrody w postaci bonów upominkowych do EMPiK-u, a także dla wszystkich uczestników symboliczne nagrody pocieszenia wraz z wartościowymi książkami i kalendarzami – ufundowała FUNDACJA POTULICKA.  W tym miejscu bardzo dziękujemy za te cenne i wspaniałomyślne upominki.

W bezpośredniej bliskości 160. urodzin przeprowadziliśmy  też konkurs wiedzy o życiu i dziele Anieli hr. Potulickiej, opierając się na przygotowanym przez nas skrypcie zawierającym najważniejsze informacje dotyczące hrabiny. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić uczestników konkursu do pogłębienia wiedzy o Anieli hrabinie Potulickiej.

Dnia 16 kwietnia 2021 r.  27 uczniów  napisało test online na platformie testportal.pl. Tutaj również z niemałym trudem wyłoniliśmy 3 zwycięzców.  Łącznie we wszystkich etapach konkursu zaangażowało się 42 uczestników.

Dziękujemy uczestnikom za udział, a laureatom wyrażamy szczere uznanie. Jesteśmy przekonani, że organizacja konkursu „Aniela hrabina Potulicka i jej dzieło” rozpowszechniła wiedzę o tej niezwykłej Polce, a także przyczyniła się do promocji Fundacji Potulickiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

LAUREACI

I EDYCJI KONKURSU

KATEGORIA LITERACKA:           I miejsce – Weronika Brodziak SP Wojnowo

                                                           II miejsce – Eliza Drzewiecka SP Wojnowo

                                                           III miejsce – Klaudiusz Sobczak SP nr 2 Nakło n. Not.

KATEGORIA PLASTYCZNA:        I miejsce – Maksymilian Sieradzki SP Wojnowo

                                                           II miejsce – Bianka Koralewska SP Wojnowo

                                                           III miejsce – Lena Badziągowska SP Wojnowo

KALENDARIUM ŻYCIA:               Dwa równorzędne wyróżnienia

                                                           Jakub Gonciarz SP Wojnowo
                                                           Markus Kałużny ZS-P Potulice

Wyróżniliśmy także symbolicznie dwie najmłodsze uczestniczki ze Szkoły w Potulicach

Blankę Ksobiak oraz Julię Kupińską .

KONKURS WIEDZY:                     I Klaudiusz Sobczak SP nr 2 Nakło n. Not.

                                                           II Adam Zieliński SP Wojnowo

                                                           III Jakub Jabłoński SP Wojnowo

Dziekujemy!

Organizatorzy Konkursu „Aniela hrabina Potulicka i jej dzieło”

ZS-P Potulice oraz SP Wojnowo

160. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej (8 IV 1861- 8 IV 2021)

W dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Prerektor KUL ds. misji i administracji odprawili Mszę św. w intencji Patronki.

Zaplanowano również Mszę św. z udziałem JM ks. Rektora KUL i przedstawicieli Fundacji Potulickiej w kościele parafialnym w Potulicach w dn. 18 kwietnia br.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Banner KUL

W związku z aktywną działalnością Fundacji Potulickiej na rzecz promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Potulicka pokryła pełne koszty związane z montażem i zakupem banneru na silosach należących do Spółki CGFP.