Sprzedaż nieruchomości

POTULICE

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie (Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ) ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Potulice gmina Nakło nad Notecią, KW nr BY1N/00019899/3, działki o numerach ewidencyjnych:

Numer działkipowierzchnia m/2
21/11049
 21/41 180
 21/51 092
 21/61 386
 21/76 855

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Potulice gmina Nakło nad Notecią.

Działka położona w środkowej części miejscowości, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej. Teren obecnie nie zagospodarowany. Kształt działki w formie prostokąta. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa inwentarskie. Rodzaj użytków : R VI.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Noteci warunki zabudowy dla dz. nr 21 (przed podziałem) działka znajduje się na terenie przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


POTULICE

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Potulice gmina Nakło nad Notecią, działka o numerze ewidencyjnym 6/18 ujawniona w KW nr BY1N/00019899/3 powierzchnia działki 1,8544 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w obrębie miejscowości Potulice, gmina Nakło nad Notecią. Działka o kształcie nieregularnym. Grunty otaczają nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, stanowiącym odrębny przedmiot własności. Dojazd pod drodze nieutwardzonej. Działka sąsiaduje z gruntami rolnymi i leśnymi. Po drugiej stronie drogi rozciąga się las będący w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bydgoszcz. Teren niezagospodarowany, niska kultura rolna, miejscami występują zakrzaczenia i samosiejki drzew. Na terenie działki posadowiony jest słup energetyczny niskiego napięcia. Rodzaj użytków : RVI – 1,8244 ha, RV – 0,0300.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia przedmiotowej nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nakło n/Not – Uchwała numer XVIII/308/2016 roku z dnia 28 stycznia 2016 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie jednostki R.

Nieruchomości rolne o powierzchni 1 ha i większe może nabyć tylko rolnik indywidualny, a zatem osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • osobiście gospodaruje na terenach rolnych zajmujących powierzchnię co najmniej 1 ha a nie większą niż 300 ha;
  • ma kwalifikacje rolnicze (wykształcenie i staż w prowadzeniu gospodarstwa lub pracy w gospodarstwie zależny od wykształcenia);
  • od przynajmniej 5 lat mieszka w gminie, w której znajduje się co najmniej jedna z działek tego gospodarstwa.


SICIENKO

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie (Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ) ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Sicienko, KW nr BY1B/00008387/1, działki o numerach ewidencyjnych:

 Numer działkipowierzchnia m/2
2/62366
2/111312
2/121368
2/131424

Opis nieruchomości :

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w miejscowości Sicienko przy ulicy Ogrodowej. Ulica posiada nawierzchnię asfaltową. Działki posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Teren obecnie nie zagospodarowany. Kształt działek w formie prostokąta. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko uchwalonego Uchwałą nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko z dn. 26.09.2007r. w/w działka znajduje się na terenie przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ozn. symbolem B9MN).

W celach sprzedażowych prosimy o kontakt z :

Michał Kołodziejczyk
Sprzedaż Nieruchomości:
mkolodziejczyk@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 517 495 632

Tomasz Szafraniec
Zarządca nieruchomości-koordynator
tszafraniec@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 885 852 552