Ogłoszenia

PRZETARG NR 18/2019/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Strzelewo gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 74/4 ujawniona w KW nr BY1N/00012323/6 klasa R IIIb, powierzchnia działki 0,1461 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki zbliżony do trapezu. Teren lekko pochyły w kierunku drogi krajowej nr 10. Północna część działki przylega bezpośrednio do DK 10. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia technicznego w prąd i kanalizację. Przyłącze wody z sąsiedniej nieruchomości po uzgodnieniu z gestorem sieci. Działka sąsiaduje bezpośrednio z działkami o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko:

– dominująca funkcja – mieszkaniowa (o charakterze podmiejskim) oraz gospodarcza (tereny wytwórczości rzemiosła, magazynów, składów).

Cena wywoławcza nieruchomości : 27 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 30.04.2019r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

  • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 1.350,00 PLN
  • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

  • Wadium należy wnieść  do dnia 23.04.2019r.
  • Termin składania ofert : do dnia 25.04.2019r. do  godz. 11.00
  • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 18/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 23-24.04.2019r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995) Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 19/2019/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Strzelewo gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 74/2 ujawniona w KW nr BY1N/00012323/6 klasa R IVa, powierzchnia działki 0,6300 ha oraz RIIIb, powierzchnia 0,0154 ha. Łącznie powierzchnia działki 0,6454 ha.

Opis nieruchomości :

Od strony południowej na niewielkiej skapie nieruchomość sąsiaduje z działkami o zabudowie jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej i drogi krajowej nr 10.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko:

– dominująca funkcja – mieszkaniowa (o charakterze podmiejskim) oraz gospodarcza (tereny wytwórczości rzemiosła, magazynów, składów).

Cena wywoławcza nieruchomości : 42 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 30.04.2019r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

  • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 2.100,00 PLN
  • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

  • Wadium należy wnieść  do dnia 23.04.2019r.
  • Termin składania ofert : do dnia 25.04.2019r. do  godz. 11.00
  • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 19/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 23-24.04.2019r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 995) Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.