Ogłoszenia o konkursie ofert

KONKURS NR 14/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : KRĄPIEWO  gmina KORONOWO działka o numerze ewidencyjnym 86 obręb KRĄPIEWO, ujawniona w KW BY1B/00071740/4, powierzchnia działek 11,500 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

86: RIII – 0,7600 ha, RIV – 3,8600 ha, RV – 3,3200 ha, Lzr RIV – 1,1800 ha, Lzr RV – 1,2100  N – 1,1700 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 14/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 15/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : SAMSIECZNO  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 86/20 ; 55 ; 56 obręb SAMSIECZNO, ujawnione w KW BY1N/00008387/1, powierzchnia działek 26,3295 + 30,5933 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

86/20: RIII – 1,0249 ha, RIV – 1,6546 ha

55: RIII – 3,5100 ha, RIV – 5,1200 ha, RV – 10,2600 ha, N – 0,6500 ha

56: RIII – 1,7800 ha, RIV – 0,7600 ha, RV – 0,6400 ha, RVI – 0,9300 ha

Uzupełnienie działki:

84/1: RIII – 16,7433 ha, RIV – 9,0500 ha, RV – 4,2300 ha, N – 0,5700 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 15/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 16/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : MURUCIN oraz ŁUKOWIEC  gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 102/9 oraz 140/2 ; 146 obręb MURUCIN oraz ŁUKOWIEC, ujawnione w KW BY1N/00012591/5 oraz BY1N/00013157/8 powierzchnia działek 37,2318 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

102/9: RIV – 19,5618 ha, RV – 1,1100 ha, N – 0,2300 ha

140/2: RIV – 5,6200 ha, RV – 1,1000 ha, Ps IV – 0,2700 ha,  Lz RV – 0,1200 ha

146: RIV – 7,5800 ha, RV – 1,4700 ha, N – 0,1700

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 16/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

KONKURS NR 17/FV/2020/FP

Fundacja Potulicka z  siedziba w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na zawarcie umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną na nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : ZIELOŃCZYN gmina SICIENKO działki o numerze ewidencyjnym 56/4 ; 56/6 obręb STRZELEWO, ujawnione w KW BY1N/00012323/6 powierzchnia działek 13,1294 ha.

Opis nieruchomości :  działka niezabudowana, z dostępem do drogi powiatowej, w pobliżu linii energetycznej, sąsiedztwo – zabudowa budynków mieszkalnych , pola uprawne, łąki, las. Obecnie grunt stanowi powierzchnie upraw rolnych,

Klasa bonitacyjna działki o nr ewid:

56/4: RIV – 10,6897 ha, RV – 0,6400 ha, Lzr – RVI – 0,3000 ha

56/6: RIV – 1,0600 ha, RV – 0,4397 ha

Termin konkursu ofert/otwarcie ofert : 19.06.2020r. godz.  10.00

Miejsce konkursu ofert :  Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Złożenie dokumentów zgodnie z Wykazem dokumentów obowiązkowych oraz Regulaminem wyboru oferenta (Wykaz dokumentów obowiązkowych oraz Regulamin  znajdują się na stronie internetowej Fundacji Potulickiej)
 • Wysokość wadium :  kwota 3000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść: do dnia 15.06.2020 r.
 • Termin składanie ofert : do dnia 17.06.2020 r. godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem KONKURS NR 17/FV/2019/FP

Dokumentacja nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 02-04.06.2020r. w godz. 10.00-12.00

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wybranymi oferentami w terminie 1 tygodnia od daty otwarcia ofert. Fundacja Potulicka zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany warunków konkursu ofert lub jego odwołanie bez podania przyczyny.