Bieżąca działalność Fundacji

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI…

160. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej (8 IV 1861- 8 IV 2021)

W dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Prerektor KUL ds. misji i administracji odprawili Mszę św. w intencji Patronki.

Zaplanowano również Mszę św. z udziałem JM ks. Rektora KUL i przedstawicieli Fundacji Potulickiej w kościele parafialnym w Potulicach w dn. 18 kwietnia br.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Banner KUL

W związku z aktywną działalnością Fundacji Potulickiej na rzecz promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Potulicka pokryła pełne koszty związane z montażem i zakupem banneru na silosach należących do Spółki CGFP.