Działalność Fundacji

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI…

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Banner KUL

W związku z aktywną działalnością Fundacji Potulickiej na rzecz promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Potulicka pokryła pełne koszty związane z montażem i zakupem banneru na silosach należących do Spółki CGFP.