Bieżąca działalność Fundacji

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI…


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Banner KUL

W związku z aktywną działalnością Fundacji Potulickiej na rzecz promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Potulicka pokryła pełne koszty związane z montażem i zakupem banneru na silosach należących do Spółki CGFP.