Dworek w Wojnowie

Dwór w Wojnowie to budowla eklektyczna z elementami neoklasycystycznymi. Wybudowany został w połowie XIX wieku, a pod koniec tego stulecia został rozbudowany o wieżę oraz skrzydło zachodnie. Budynek jest murowany, otynkowany, na kamiennej podmurówce. Korpus główny jest prostokątny, piętrowy i pokryty dachem czterospadowym. Elewacja frontowa w części środkowej ma lekko wysunięty ryzalit na osi, zwieńczonym trójkątnym szczytem, z wgłębnym portykiem kolumnowym w przyziemiu, podtrzymującym balkon. Południowe wejście do dworu poprzedzają wysokie schody.

Dworek położony jest w parku krajobrazowym o powierzchni 1,8 ha. Rośnie tu cenny starodrzew zawierający typowe parkowe gatunki, z dominacją lip drobnolistnych, wiązów szypułkowych, klonów pospolitych oraz jesionów wyniosłych. Do okazów pomnikowych zalicza się także dziewięć lip drobnolistnych o obwodach w pierśnicy 270-360 cm. W parku znajduje się znaleziony na okolicznych polach granitowy głaz narzutowy o wysokości 1,75 m, obwodzie 10,5 m i wadze 30 ton.

Park z poł. XIX w. o pow. 1,8 ha. Zadbany park o zachowanym układzie przestrzennym, otoczony metalowym parkanem z efektowną bramą.