Fundacja Potulicka

   

Wspieranie Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundacja ma na celu dostarczenie środków do utrzymania i rozwoju zadań Katolickiego Uniwersytetu Lubelkskiego Jana Pawła II.

Działalność Społeczna

Działalność społeczno-wychowawczą w duchu katolickiej nauki społecznej.

Działalność na rzecz promocji Uniwersytetu

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina, zajmująca szczególne miejsce w tworzeniu kultury polskiej, otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności.

Zarząd Fundacji Potulickiej

dr hab. Adam Zadroga

Prezes Zarządu

dr Andrzej Gładysz

Wiceprezes Zarządu

dr hab. Mieczysław Ryba
Profesor KUL

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr hab. Paweł Marzec Profesor KUL

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dr Krzysztof Bednarz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Ks. dr hab. Andrzej Piwowar

Członek Komisji Rewizyjnej

MEDIA

Zapraszamy

CGFP SP. Z O.O.

Spółka CGFP realizuje założenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu – buduje długotrwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy.Spółka CGFP realizuje założenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu – buduje długotrwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy.

www.cgfp.pl
Spiżarnia Hrabiny

„Spiżarnia Hrabiny Potulickiej” to odwołanie do bogatej historii folwarku ślesińskiego, którego dzieje są ściśle związane z postacią hrabiny Anieli Potulickiej.

www.spizarniahrabiny.pl
Karp Nakielski

Tradycja gospodarki karpiowej w okolicach Ślesina ma około 100 lat, jednak historia rybactwa w tej części regionu jest znacznie dłuższa.Tradycja gospodarki karpiowej w okolicach Ślesina ma około 100 lat, jednak historia rybactwa w tej części regionu jest znacznie dłuższa.

www.karpnakielski.pl