02.

Wspieranie Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego
Jana Pawła II

Fundacja ma na celu dostarczenie środków do utrzymania i rozwoju zadań Katolickiego Uniwersytetu Lubelkskiego Jana Pawła II.

01.

Działalność społeczna

Działalność społeczno-wychowawczą w duchu katolickiej nauki społecznej.

03.

Działalność na rzecz promocji Uniwersytetu

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

Nasza siedziba
Dworek w Wojnowie

Dwór w Wojnowie to budowla eklektyczna z elementami neoklasycystycznymi. Wybudowany został w połowie XIX wieku, a pod koniec tego stulecia został rozbudowany o wieżę oraz skrzydło zachodnie.

Ziarno, żeby dało plon, musi obumrzeć. Dopiero wtedy wyda plon. Może Ci się wydawać, że słowo, co słuchałeś dobija Cię, sprawia, że umierasz, a może to właśnie wtedy zaczyna ono kiełkować. Poczekaj cierpliwie, zobacz.

Aktualności

TOP