02.

Wspieranie Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego
Jana Pawła II

Fundacja ma na celu dostarczenie środków do utrzymania i rozwoju zadań Katolickiego Uniwersytetu Lubelkskiego Jana Pawła II.

01.

Działalność społeczna

Działalność społeczno-wychowawczą w duchu katolickiej nauki społecznej.

03.

Działalność na rzecz promocji Uniwersytetu

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.

O naszej fundacji

Fundacja Potulicka prowadzi różnorodną działalność w obszarze zarządzania nieruchomościami, rolnictwa i produkcji żywności. Jest właścicielem ponad 6000 tys. ha użytków rolnych oraz około 460 ha stawów rybnych. Jest znaczącym producentem mleka i cieszących się coraz większą popularnością produktów nabiałowych.

Początek działalności Fundacji

2022

rok

Ponad

0

ha użytków rolnych

około

0

ha stawów rybnych

Elewatory zbożowe

0

ton pojemności

Produkcja mleka

0

mln litrów

Nasza siedziba
Dworek w Wojnowie

Dwór w Wojnowie to budowla eklektyczna z elementami neoklasycystycznymi. Wybudowany został w połowie XIX wieku, a pod koniec tego stulecia został rozbudowany o wieżę oraz skrzydło zachodnie.

Ziarno, żeby dało plon, musi obumrzeć. Dopiero wtedy wyda plon. Może Ci się wydawać, że słowo, co słuchałeś dobija Cię, sprawia, że umierasz, a może to właśnie wtedy zaczyna ono kiełkować. Poczekaj cierpliwie, zobacz.

Aktualności

TOP